Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen

Liquide middelen 1-1 2020

ING € 6.058,36
ASN milieusparen € 8.568,76
Subtotaal € 14.627,12

Inkomsten 2020

Donaties € 1.580,00
Bijdrage Gemeente Rhenen Natuurwerkgroep Kwintelooijen € 473,45
Renten € 0,05
Subtotaal € 2.053,50

Uitgaven 2020

Lidmaatschappen NMU Gld € 50,00
Telefoon, internet, porti € 339,93
Bankkosten € 122,33
Bijeenkomsten € 0,00
Beheer Kwintelooijen € 508,05
Totaal uitgaven in 2020 € 1.020,31

Balans per 31-12-2020

ING € 7.091,50
ASN milieusparen € 8.568,81
Subtotaal € 15.660,31

Totaal per 1-1-2021

€ 15.660,31