Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen

Liquide middelen 1-1 2019

       
ING € 5.645      
ASN milieusparen € 8.562      
Subtotaal     € 14.207  
         

Inkomsten 2019

       
Donaties € 2.387      
Bijdrage Gemeente Rhenen Natuurwerkgroep Kwintelooijen € 618      
Renten € 5      
Subtotaal     € 3.010  
Totaal inkomsten in 2019       € 17.217
         

Uitgaven 2019

       
Kantoorbenodigdheden, drukwerk, Nieuwsbrieven   € 503    
Telefoon, internet, porti   € 120    
Kosten betalingsverkeer, zakelijke bankrekening   € 176    
Bijeenkomsten, afscheid leden kerngroep, cadeautjes   € 747    
Materiaal Natuurwerkgroep Kwintelooijen, o.a. Bosmaaier   € 1046    
Totaal uitgaven in 2019       € 2592
         

Liquide middelen 1-1-2020

       
         
ING € 6058      
ASN milieusparen € 8.567      
Subtotaal € 14.625      

Totaal per 1-1-2020

      € 14.625

Dankzij de donaties van een vrij constante groep donateurs (110 per 31 maart 2019) kunnen wij ons belangrijke (vrijwilligers-)werk blijven realiseren.