Heuvelrugtuinen

Het project Heuvelrugtuinen is een samenwerking tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Samen met bewoners, gemeenten en bedrijven is het doel om zoveel mogelijk Heuvelrugtuinen aan te leggen, om de Heuvelrug groener te maken.

Op 27 mei jl was er een Zoom-bijeenkomst van lokale groepen uit Baarn, Zeist, Driebergen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Rhenen.

In sommige gemeenten zijn meerdere lokale groepen actief, voor Rhenen was de Stichting WMR (op deze avond) de enige groep.

Doel van de bijeenkomst was om te verkennen hoe het project bij lokale activiteiten aansluit en welke rol lokale groepen kunnen en willen spelen bij de uitvoering van de Heuvelrugtuinen. Wat zijn de doelen en ambities van het project? 

Om bij het begin te beginnen: wat was eigenlijk de aanleiding van het project Heuvelrugtuinen? Bewoners van de Heuvelrug zijn zich niet altijd bewust van de bijzondere plek waar ze wonen en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Door hun eigen tuin, park of wijk te vergroenen. Die vergroening is belangrijk en draagt bij aan:

* Betrokkenheid bij natuur en Nat. Park Utrechtse Heuvelrug

* Natuur en biodiversiteit: natuurlijke inrichting, gifvrij, in harmonie met het Nat. Park, goed voor insecten en andere dieren

* Klimaatadoptatie: minder verstening, minder wateroverlast, hitte, droogte

* Schoon drinkwater door minder gebruik gif

* Sociale cohesie in de buurt en draagvlak voor vrijwilligersgroepen

Voor de lokale groepen, en de gemeenten, is er een checklist en een plantenlijst. Hierin wordt toegelicht wat er verstaan wordt onder een Heuvelrugtuin en hoe deze in te richten met welke planten en struiken.

Tijdens de bijeenkomst werden kansen verkend voor voorbeeldtuinen in de deelnemende gemeenten. Zoek met lokale groepen gezamenlijk  naar geschikte locaties. Er werden veel concrete locaties of acties aangedragen door de deelnemers: gemeenschappelijke voorbeeldtuinen bij nieuwbouwprojecten of reeds bestaande (versteende) wijken, saaie gemeenschappelijke grond, plantsoentjes, schooltuinen, bedrijven kunnen een deel van hun terrein omtoveren tot Heuvelrugtuin, opzetten van een dorpsmoestuin, bij tuincentra een kleine voorbeeldtuin aanleggen en  in particuliere tuinen maar misschien ook op een balkon etc etc.

De lokale groepen willen het project Heuvelrugtuinen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. De WMR doet dat o.a.. via deze NieuwsExpress. We hopen dat veel mensen enthousiast worden om hun eigen tuin, straat, wijk, plantsoen of braakliggend terrein te vergroenen. U hoeft niet perse groene vingers te hebben om een bijdrage te leveren.

Voor meer informatie kijk op www.jouwheuvelrugtuin.nl. Voor vragen of reacties klik op Ellen@stichtingwmr.nl.