Nieuwsbrieven 1986

De lay-out van de voorpagina werd gewijzigd waarbij de titel ‘Nieuws brief’ naar de linkerkant verplaatst werd.

Dit jaar verschenen er 2 nieuwsbrieven.