Nieuwsbrieven 1987

De titel is ineens voorzien van een min of meer gesloten lettertype. Dit bleek geen succes te zijn.

Inclusief een brief van de Minister van Volkshuisvesting, Drs E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Ook de lay-out van de voorpagina werd weer aangepast. Waarbij het logo nu duidelijk de boom en de boomvalk laat zien. Voorlopig eenmalig want dit logo zien we pas in 1991 weer terug. Het nummer op de voorkant is misleidend, het moet 87-3 zijn.