Nieuwsbrief 1994

Hoewel gecorrigeerd op de voorpagina is het toch de eerste en enige nieuwsbrief van 1994. Dit zal ook het geval zijn in de jaren 1998, 1999, 2000, 2013 en 2016.