Nieuwsbrieven 2005

Sinds lange tijd wordt het Financieel Jaarverslag weer gepubliceerd. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ben je verplicht om dit jaarlijks te doen.

Er wordt melding gemaakt van de komst van de website www.stichtingwmr.nl. Deze zal in 2006 online gaan.