Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen

Liquide middelen 1-1 2021

ING € 7.091,50
ASN milieusparen € 8.568,76
Subtotaal € 15.660,26

Inkomsten 2021

Donaties € 1.865,73
Bijdrage Gemeente Rhenen Natuurwerkgroep Kwintelooijen € 81,74
Ontvangen rente € 0,05
Subtotaal € 1.947,52

Uitgaven 2021

Website (Media House, Denit) € 297,90
Drukwerk, porti € 207,20
Bankkosten € 149,30
Bijeenkomsten € 29,55
Representatiekosten (Roel, Joke) € 67,15
Diversen (Gesprekken) € 79,05
Beheer Kwintelooijen € 678,74
Totaal uitgaven in 2021 € 1.508,89

Verschil Inkomsten-uitgaven in 2021

In € 1.947,52
Uit € 1.508,89
Resultaat 2021 € 438,63

Totaal per 31-12-2021

€ 16.098,94