Zonnepark Remmerden

In 2050 evenveel duurzame energie opwekken als gebruiken. Dat is de doelstelling van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Food Valley, waar Rhenen toe behoort. De akkers naast industrieterrein Remmerden zijn in beeld voor de aanleg van een zonnepark. Zie de twee paarse vlakken op het kaartje hieronder, met links onderin het industrieterrein en links bovenin Plantage Willem III en rechts de stadsbossen van Rhenen.

 

 

 

 

Initiatiefnemers Solarfield en Paul Nagtegaal voeren in opdracht van gemeente Rhenen een verkenning uit. Zij vroegen ons mee te denken over de inrichting van het zonnepark. Tijdens een veldbezoek kwamen we al snel tot de conclusie dat het perceel te noorden van de Autoweg niet geschikt is voor de aanleg van een zonnepark. Dit perceel grenst aan de plantage Willem III, en is landschappelijk gezien veel te waardevol. Omringd door houtwallen en bos biedt dit kleinschalige gebied een mooi uitzicht op Plantage Willem III. Het perceel ten zuiden van de Autoweg, grenzend aan het industrieterrein is beter geschikt om de aanleg de aanleg van een zonnepark te combineren met een vergroting van de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit ter plekke. Nu ligt daar een eentonige, natuurarme akker, dus dit stukje NNN kan wel een oppepper gebruiken. Er zijn inmiddels goede voorbeelden van zonneparken op voormalig agrarische grond, waarin met succes geprobeerd is om natuur- en landschapswaarden te versterken.

Voor biodiversiteit is het van belang dat de zwaar bemeste bovengrond wordt afgegraven. Die kan worden gebruikt om wallen aan te leggen die zonnepanelen aan het zicht onttrekken zonder het uitzicht volledig weg te nemen. Kruidenrijke korenakkers van minimaal enkele tientallen meters rondom het zonnepark geven wandelaars en fietsers het gevoel dat ze door een akkerlandschap wandelen of fietsen. En reeën kunnen zich dan, wanneer het graan hoog genoeg staat, verschuilen in de akkerranden. De overgang naar houtwallen en bossen kan een mooie plek worden voor akkerrandvogels als geelgors of boomleeuwerik. Dit zijn enkele van de ideeën die we de initiatiefnemers meegegeven hebben.

Zoals overal in Nederland, roept ook dit plan voor de aanleg van een zonnepark weerstand op. De initiatiefnemers zijn in gesprek met omwonenden, die zich niet zomaar neerleggen bij het plan. Zij zijn een petitie gestart (https://eerlijkmetgroen.nl), die al een paar honderd keer getekend is door tegenstanders. Het plan is mede daardoor nog lang geen gelopen koers. Ook WMR is er nog niet uit. Welk standpunt WMR uiteindelijk inneemt zal afhangen van hoe het definitieve plan eruit ziet.