Rhenen Stad

Lijst van waardevolle bomen binnen de bebouwde kom

Sander van Opstal, 1-11-2017

De Gemeente Rhenen heeft een lijst opgesteld van waardevolle bomen binnen de bebouwde kom. Het doel van die lijst is er voor zorgen dat bewoners weten waar ze aan toe zijn: voor de bomen op deze lijst is een vergunning verplicht als men deze wil kappen. Voor de overige bomen dus niet! Voor het vaststellen van waardevolle bomen is een Criteria model opgesteld.

Hierop staan de wegen en de adressen waar de waardevolle bomen volgens de boswet aanwezig zijn.

De lijst beperkt zich tot de bebouwde kom. Bijvoorbeeld waardevolle bomen op de Grebbeberg of de eeuwige Linde in Achterberg, die staan er dus (bewust) niet op. Dat betekent niet dat buiten de bebouwde kom geen waardevolle bomen voorkomen, integendeel: voor waardevolle bomen buiten de bebouwde kom blijft de boswet en kapverordening/vergunningplicht van kracht.

De lijst zal in de loop der jaren veranderen er zullen bomen bijkomen en eventueel ook weer af gaan.

Het is de bedoeling van de Gemeente dat deze lijst na ontvangst en verwerking vd reacties, door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. Ook is het de bedoeling dat de lijst regelmatig (iedere vijf jaar) herzien wordt.

De WMR plaatst de lijst nu op haar website en stuurt die toe aan donateurs en geïnteresseerden, met het verzoek om in je omgeving rond te kijken: mist er wat? Wij kunnen als kerngroep natuurlijk onmogelijk al die bomen gaan bekijken, en zien of er iets ontbreekt, maar onze donateurs misschien wel! Als je iets opvalt of als je wat mist, geef dat dan aan ons door, dan kunnen we dat aan de Gemeente Rhenen voorleggen.

Contactpersoon bij de Gemeente Rhenen is Elsbeth Muilwijk, tel 0317-681664