De Leemkuil

DE LEEMKUIL KAN ER WEER EVEN TEGEN!

 januari 2014,  Dirk Prins

We berichtten  eerder over de Leemkuil in de Stadsbossen, nadat deze in augustus 2011 in de westelijke helft was opgeschoond (met een zware Caterpillar met kraan en grijper vanaf de zuidzijde was uitgediept en van een te veel aan planten, struiken en boomgroei, rottende bladeren en plantenresten en door kinderen ingegooide takken was ontdaan). Daarmee werd een voortschrijdende verlanding gestopt. De oostelijk helft zou 2 jaar later aan de beurt komen om tussendoor de flora en vooral de fauna even gelegenheid te geven te herstellen van deze stevige ingreep. De plas was in meer dan 10 jaar niet uitgediept zodat hij danig vervuild was zoals je dat ook in je eigen vijver kunt ervaren als je niets doet. Vooral aan de oostzijde spoelt er bij regenval zand in, want het pad vanaf de Autoweg loopt er vrij hellend naar af  en allerlei maatregelen om inspoeling te voorkomen zijn nooit goed gelukt. Dat die pauze tussen de twee opschoningfasen nuttig was bleek ons wel tot diep in 2012 toen we zagen dat het water pas na vele maanden weer helder werd en we weer veel opgewekt kwakende groene kikkers konden bewonderen. Intussen is begin oktober ook de oosthelft opgeschoond en is er in de Leemkuil weer voldoende diep water met voldoende zuur-stof waar vooral de waterfauna van profi-teert. In eerdere jaren was me al gebleken dat er nog maar weinig diertjes in gedijden.

Vroeger haalde ik uit de Leemkuil wel eens enkele Kleine watersalamanders. Voor even, want alle amfibieën zijn zwaar beschermd en een BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) zou me daarvoor kunnen beboeten!

Hierboven een foto van de Leemkuil toen deze inmiddels was opgeschoond maar bij de eerste novemberstorm een omgevallen Ruwe berk te verduren kreeg. De plantsoenendienst heeft deze opgeruimd. Foto Dirk Prins.

Ook haalde ik er bijvoorbeeld libellen- en haftenlarven, waterkevers en bloedzuigers uit om  te tonen aan de kinderen van de Rhenense basisscholen die vroeger mee deden aan de landelijke zogenaamde Boomplantdag. Ik  vertegenwoordigde toen  de WMR in een kraam bij de Leemkuil. De laatste jaren ‘demonstreerde’ ik daarom voornamelijk Gewone padden (ook in hun ‘paarklem’) die ik probeerde over te houden van onze paddenoverzetactie in maart langs de N225 bij de Palmerswaard. De Boomplantdag, een stukje natuureducatie aan de jeugd, is door de gemeente helaas afgeschaft in het kader van de bezuinigingen.

Vóór het opschonen in 2011 vond ik voornamelijk alleen kleine bloedzuigers in het ondiep geworden en onfris ruikende water. In de afgelopen zomer vonden Han Runhaar bij een voorbezoek aan de Leemkuil samen met gemeentelijk groenhoofd Theo Gokke en ik, er in korte tijd maar liefst 6 soorten Libellen. Bovendien zagen we ook weer de twee meest bijzondere waterplanten terug namelijk het Loos blaasjeskruid en Stomp fonteinkruid die beide zeldzaam zijn. Voorts stond er nog de Waterviolier die we straks ook graag weer terugzien. Het woekerende Mannagras en Fiorin willen we best kwijt.

Han Runhaar en Theo Gokke. Foto Dirk Prins

Zelfs de fraaie Witte waterlelie mag best wat minder want dat zal er door een “vijverliefhebber” in gedeponeerd zijn. Ooit zijn er ook gekweekte vissen in gebracht door hengelaars die overal in Nederland proberen de visstand te ‘verbeteren’ maar dit is feitelijk heel slecht.

Met name voor de watersalamanders en andere amfibieën want die worden vooral als kikkervisje door vissen opgegeten. Bovendien nu een exoot, de Zonnebaars.

Han adviseerde  wat boompjes langs het water te sparen want boven het water zet een libel, de Pantserjuffer, zijn eieren onder de schors af. Warempel zagen we dit ter plekke juist  gebeuren door een vrouwelijk exemplaar dat ‘in de tang’ werd gehouden door een mannetje dat andere mannetjes geen kans geeft. De larven vallen dan later in het water.

Dirk Prins

Terug naar boven