Waar zijn we mee bezig

Hier vindt u een overzicht van alle onderwerpen waar de WMR zich actueel mee bezig houdt in wat voor vorm dan ook.

Soms hebben onderwerpen al wel onze aandacht maar zijn we nog niet actief betrokken, in dat geval vindt u deze onderwerpen terug onder het kopje Visie: Wat willen we nog meer.

Koninklijke onderscheiding Wil Schulte

Door: Willy Hoorn, April 2024

Vrijdag 26 april ontving Wil Schulte uit handen van waarnemend burgemeester C. van Rhee-Oud Ammerveld een Konklijke onderscheiding. Voor haar langdurige vrijwilligerswerk op gebied van gezonde voeding, milieu, natuur en leefomgeving werd zij in de hal van het Huis van de gemeente van Rhenen Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Motocross Kwintelooijen 2024 mag niet in broedseizoen plaatsvinden

Door: Sander van Opstal, April 2024

Fotograaf: Peter Kuhl.

Traditiegetrouw vindt er ieder jaar tijdens het Hemelvaartweekend een motocross plaats in natuurgebied Kwintelooijen. Hoe zit dat dit jaar ?

Passantenhaven en natuurherstel van omringend Natura 2000 gebied – de aanhouder wint?

Door: Willy Hoorn, februari 2024

  • Een voorstel voor de passantenhaven wordt behandeld in de commissie Economie en Groen op 31 januari 2024. Er was op 14 november 2023 een laatste bijeenkomst met de initiatiefgroep, stakeholders en landschapsarchitecte Sandra Schut.

Binnen het bestemmingsplan verandert er niets. Feitelijk gaat het alleen om vernieuwing van de huidige passantenhaven. Nieuw is een in de bodem vastgezette steiger als golfbreker. De WMR-vertegenwoordigers Willy en Ton waren tevreden met dit resultaat.

 

Lessen trekken uit bodemsanering Franseweg 95, Elst

Door Wil Schulte, januari 2024

Op 7 december 2023 was de hoorzitting door de provinciale Awb-adviescommissie over ons bezwaarschrift tegen Goedkeuring aan een saneringsrapport over de bodemsanering Franseweg 95 in Elst. De WMR werd vertegenwoordigd door de heer Wim van Zanten en Willy Hoorn.  Inmiddels is ons bezwaar ongegrond verklaard, wat niet verwonderlijk is omdat de bodemsanering onder bevoegd gezag van de RUD (Regionale Dienst Utrecht voor een veilige en schone leefomgeving)  al was afgerond en de huizen op de gedeeltelijke gesaneerde grond reeds waren gebouwd.

Kap bomen aan de Achterbergsestraatweg

Door Wil Schulte, januari 2024

We hebben de beroepszaak tegen de kap van 8 grote bomen aan de Achterbergstraatweg verloren. Conifeer, sierkers en zwarte berk aan en op de begraafplaats, en 2 valse christusdoorns en 3 Amerikaanse eiken aan de straat mogen gekapt worden.

Opening House of Bird in Kwintelooijen

Door Han Runhaar, januari 2024

Het was al lang de wens van de gemeente Rhenen om in Kwintelooijen een horecagebouw annex bezoekerscentrum te laten ontwikkelen. Het heeft enige jaren geduurd, maar uiteindelijk is het gelukt om een projectontwikkelaar te vinden die de bouw op zich wilde nemen. Ook is een uitbater gevonden voor het horecagedeelte, genaamd House of Bird. Op 4 december jongstleden is het House of Bird feestelijk geopend.

Bescherming van de zwarte sachembij in Kwintelooijen

Door Han Runhaar, januari 2024

De zwarte sachembij is een uiterst zeldzame wilde bij die grotendeels uit Nederland is verdwenen, met uitzondering van midden- en zuid-Limburg én Kwintelooijen. De sachembij nestelt in weinig begroeide zonnige steilkanten met een bij voorkeur leemrijke zandige bodem. In Kwintelooijen foerageert de soort vooral op hondsdraf en brem.