Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om op een internetsite specifieke gegevens te publiceren. Hier vindt u alle gegevens die de belastingdienst een ANBI verplicht om publiek te verstrekken.

De Stichting

Stichting Werkgroep Milieu- en natuurbeheer Rhenen

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:

811660199

E-mail adres:

info@stichtingwmr.nl

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Gerard Vernooij

Willy Hoorn

Sander van Opstal

Doelstelling

De WMR is een Stichting die tot doelstelling  heeft het stimuleren van gunstige ontwikkelingen en het tegengaan van ongunstige ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en landschap in de gemeente Rhenen en omgeving, althans voor zover die omgeving van invloed is op Rhenen. De  aandacht van de WMR richt zich hierbij vooral op het landelijk gebied en in het bijzonder op die delen van Rhenen die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur en bijbehorende Ecologische Verbindingszones, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Vogelrichtlijngebied in de uiterwaarden. Verder besteedt de WMR ook aandacht aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de gehele gemeente.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording van de Stichting WMR over het jaar 2023.