Actueel

Bodemsanering Franseweg 95

Lessen trekken uit bodemsanering Franseweg 95 in Elst

Door: Willy Hoorn, februari 2024

Op 7 december 2023 was de hoorzitting door de provinciale Awb-adviescommissie over ons bezwaarschrift tegen Goedkeuring aan een saneringsrapport over de bodemsanering Franseweg 95 in Elst. De WMR werd vertegenwoordigd door de heer Wim van Zanten en Willy Hoorn.  Inmiddels is ons bezwaar ongegrond verklaard, wat niet verwonderlijk is omdat de bodemsanering onder bevoegd gezag van de RUD (Regionale Dienst Utrecht voor een veilige en schone leefomgeving)  al was afgerond en de huizen op de gedeeltelijke gesaneerde grond reeds waren gebouwd.

Onze bezwaar had vooral een signaalfunctie aan de RUD om in toekomstige gevallen zorgvuldiger om te gaan met bodemsaneringen binnen een woonwijk, met name als er veel grondverzet en transportbewegingen te verwachten zijn. Er was een Publiek Gezondheidsplan nodig geweest voor communicatie met omwonenden die ongerust waren over de grote hopen vervuilde grond op het terrein, terwijl de aannemer al bezig was met het leggen van fundamenten voor de nieuwe huizen.

Hiermee komt eind aan een zeer langdurige zaak voor de WMR. In 1991 drong de WMR al aan op een Hinderwetvergunning en vloerstofdichte vloer voor het galvanisatie bedrijf Duke en Roks aan de Franseweg 95 in Elst. Jarenlang heeft dit bedrijf zware metalen rechtstreeks in de grond kunnen lozen. De buurt was zeer bezorgd om hun gezondheid. De toenmalige wethouder verklaarde dat op deze verontreinigde grond nooit huizen gebouwd zouden worden. 30 jaar stond er een hek om het bedrijfsgebouw en terrein.

Anno 2020 ontstond de  behoefte aan nieuwe woningen. Een niet-Rhenense project ontwikkelaar greep de kans aan om toch een verzoek tot woningbouw in te dienen. De gemeenteraad, die nauwelijks op de hoogte was van de voorgeschiedenis, ging akkoord met bodemsanering en de bouw van 12 woningen.

De wijze van bodemsanering was verontrustend, maar is helaas onomkeerbaar en afgerond. Hopelijk zullen er lessen uit getrokken worden voor toekomstige gevallen.

Met deze laatste bezwarenronde is een einde gekomen aan een langdurige en onbevredigende kwestie. Onthutsend in het saneringsrapport is ook het hergebruik van de verschillende categorieën vervuilde grond. Er is geen schone grond verklaring meer nodig. De norm is tegenwoordig dat licht verontreinigde grond acceptabel is.

Zie ons pleidooi tijdens de hoorzitting op 7 december 2023

Plan voor 12 woningen in Elst op vervuilde grond

Het grootste gifschandaal in Elst ca 30 jaar geleden lijkt ruim     30 jaar na dato snel door het gemeentebestuur vergeten. Het gaat over de zeer ernstige bodemvervuiling door het destijds galvaniseerbedrijf Duke en Roks aan de Franseweg 95.  Het bedrijf stopte in 1990. Ruim 30 jaar worden de bedrijfsgebouwen omheind met een hek Verboden Toegang.

Anno 2022 lag er een ontwerpbestemmingsplan-/omgevingsvergunning  voor  12 woningen ter inzage. De WMR diende een zienswijze in. Wij vinden de voorgenomen beperkte bodemsanering tot 1 meter onvoldoende en een risico voor de volksgezondheid.

Klik hier voor de Zienswijze.