Wat we willen bereiken

Graften Laarsenberg

Laarsenberg: natuur en landbouw, en de staat van de Graften

Bertus Haverkort m.m.v. Gerard Vernooij/WMR

Een oproep aan Gemeente en Provincie.

Bij het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Rhenen heeft Bertus Haverkort samen met de WMR het initiatief genomen om onze zorgen uit te spreken omtrent de staat van het glooiende agrarische deel van de  Laarsenberg, met inbegrip van het graftenlandschap.

De afgelopen jaren is het gebied flink verrommeld en door achteruitgang van de begroeiing op de graften is de biodiversiteit teruggelopen.

Dit gebied heeft landschappelijke kenmerken, graften, die uniek zijn voor Rhenen maar ook voor Nederland. De biodiversiteit van het gebied kan aanmerkelijk worden verbeterd door een aantal kleinere en grotere maatregelen. Deze liggen in de sfeer van onderhoud van bestaande beplanting,  aanplant van struiken op de graften en meer  natuurvriendelijke landbouw op de aanliggende percelen.

In een notitie zijn recent Gemeente Rhenen en Provincie Utrecht een aantal observaties en suggesties gepresenteerd, en wordt de overheid opgeroepen dit gebied met zijn unieke natuurlijke  en cultuur-historische waarden te behouden cq. te verbeteren.

In het vervolg zien we hier mogelijk ook een taak voor burgers en WMR.

Bekijk ook de inhoudelijke notitie.