Archiefstuk

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Dr. J. (Han) Runhaar (69 jaar), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Door: Willy Hoorn, april 2023

Deze Koninklijke Onderscheiding ontving hij tijdens de lintjesregen in Rhenen op 26 april 2023. De promotie tot Ridder ontvangt iemand als je naast je langdurige vrijwilligerswerk in je woonplaats ook een autoriteit bent in je beroepsmatige werk of activiteiten hebt gedaan die de regionale grenzen overschrijden.

Het hart van Han Runhaar ligt in het werken in en voor de natuur en het natuurbeheer in Rhenen. Daarnaast is hij een icoon op zijn vakgebied Eco-hydrologie.

In het bijzijn van zijn vrouw Annemarieke wordt door Burgemeester Hans van der Pas de Ridderorde opgespeld

Als vrijwilliger heeft hij veel veldwerk verricht en inventarisaties gedaan. Hij is sinds 1998 lid van de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR), vanaf 2002 tot 2021 met tussenpozen in bestuursfuncties, onder andere (plaatsvervangend) voorzitter.

In 2011 heeft hij de Natuurwerkgroep Kwintelooijen opgericht, waar hij tot op heden het werk van tientallen vrijwilligers coördineert.  Han is ook lid van de Gebiedsraad Kwintelooijen. Verder is hij lange tijd redacteur geweest bij De Levende Natuur, het tijdschrift dat in 1896 is opgericht o.a. door Jac.P.Thijsse. En Han is sinds 2000 tot op heden actief lid van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen en omstreken.

Met zijn (vrijwlligers)werk heeft Han Runhaar zich enorm ingezet voor vergroting van kennis van de natuur in de omgeving van Rhenen en het nadenken over/uitvoeren van manieren om natuurwaarden te beheren en biodiversiteit te vergroten. Een welverdiende Koninklijke Onderscheiding, waarmee de WMR hem van harte feliciteert.