Actueel

House of Bird Kwintelooijen

Opening House of Bird in Kwintelooijen

Door: Han Runhaar, februari 2024

Het was al lang de wens van de gemeente Rhenen om in Kwintelooijen een horecagebouw annex bezoekerscentrum te laten ontwikkelen. Het heeft enige jaren geduurd, maar uiteindelijk is het gelukt om een projectontwikkelaar te vinden die de bouw op zich wilde nemen. Ook is een uitbater gevonden voor het horecagedeelte, genaamd House of Bird. Op 4 december jongstleden is het House of Bird feestelijk geopend.

Uitbater House of Bird past goed binnen het gebied. Het gaat om een enthousiaste club vrienden die naast hun liefde voor het maken van eigen bieren ook liefde hebben voor de natuur, en dan met name vogels. Op het gebied van natuureducatie hebben ze al aangegeven graag te willen samenwerken met onder andere het IVN.

De opening van House of Bird heeft wel geleid tot een toename van het aantal bezoekers. Op mooie dagen leidt dit nu al tot parkeerproblemen. Met de toename van het aantal bezoekers zijn de grenzen van wat het gebied aan kan bereikt. Om de druk op het gebied niet verder te doen toenemen is het wenselijk om het aantal evenementen in het gebied te beperken, en af te zien van de door de gemeenteraad van Rhenen voorgestelde woningbouw langs de Oude Veense Grindweg.

 

Horecagebouw september 2023.  Bouw en inrichting duurden paar maanden langer dan gepland.

 

Inrichting bezoekersruimte laat op zich wachten

In het House of Bird is bij de ingang een ruimte van 40 m2 gereserveerd voor een bezoekersruimte waarin informatie wordt gegeven over Kwintelooijen. In overleg met projectontwikkelaar en gemeente Rhenen is een stichting in het leven geroepen die moet zorgen voor de inrichting van het bezoekerscentrum. In de Stichting Voorlichting en Educatie Kwintelooijen zijn WMR en IVN vertegenwoordigd in de persoon van Han Runhaar (coördinator Natuurwerkgroep Kwintelooijen en voorzitter van de stichting) en Peter van Krugten (IVN). De daadwerkelijke inrichting van het bezoekerscentrum laat echter op zich wachten. Dat hangt samen met een zakelijk conflict tussen projectontwikkelaar en gemeente Rhenen over de te betalen pachtkosten. Zo lang dit conflict bestaat kan er geen gebruikersovereenkomst worden gesloten tussen stichting en projectontwikkelaar, en kan er geen begin worden gemaakt met de inrichting.