Participatie

Paddenwerkgroep

De paddenwerkgroep bestaat alweer ruim 25 jaar, met een aantal trouwe deelnemers. Dat is verheugend. We zijn met
ongeveer 20 vrijwilligers waarvan de helft vaak of zelfs elke dag overzet en de anderen bijspringen, en veel van hen
komen van buiten de Gemeenten soms van heel ver.

Het overzetten is, hoe mooi werk ook, is bepaald geen pretje langs een heel drukke 80km weg waar geregeld te hard
wordt gereden en je ook nog in de koplampen bezig bent. De 50 km borden aan de N225 helpen maar matig. Maar we
hebben vernomen dat de provincie het voornemen heeft om de N-wegen naar 60 terug te schalen, dat zou al een hele
verbetering zijn bij die paar honderd meter bochtige N225.

Padden lopen volop gevaar.
De faunaschermen doen hun werk, maar moeten toch ook steeds goed in de gaten worden gehouden naast dat we zoeken bij de open stukken. Sommige dieren  passeren ze toch of lopen een stuk parallel langs het scherm terwijl ze twijfelen met oversteken, waarna ze op onbewaakte punten op de weg komen.
Padden versnellen niet als ze de weg bereiken maar vallen juist vaak stil, moeten iets overwinnen aangezien ze onder beschutting willen blijven, ze lopen over paadjes en door struweel, maar niet graag door velden en over open wegen.
Maar als ze dan stilzitten op of aan de weg moeten ze ook vrezen voor de windvlaag van auto’s, want die is met 80 fataal. Omkeren zit er niet in, terwijl ze wel een vluchtreflex hebben als je ze oppakt.
Ze zijn niet toegerust voor deze flitsende mensenwereld. Het aantal padden neemt af en het milieu, terugloop van de natuur en het verkeer spelen een grote rol.
Tegenwoordig vallen er ook meer slachtoffers onder de padden op het brom-/fietspad, daar wordt harder gereden en vaak zonder licht.
En padden kunnen ook vast komen te zitten in putten en straatkolken, en verdrinken.

Klik op de grafiek voor de volledige grootte

Neem voor nog meer informatie een kijkje op padden.nu.