Participatie

Repair Café

Door: Wil Schulte, mei 2024

Weggooien ? Mooi niet !

Het Elster Repaircafé is al sinds 2015 aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie die werkt voor ongeveer 700 Nederlandse afdelingen en wereldwijd ruim 2500. www.repaircafe.nl.

Doordat het landelijk bureau met alle afdelingen samen werkt, worden o.a. de plaatselijke gegevens overzichtelijk. Voor de repair-vrijwilligers geeft dit het gevoel dat ons werk er echt toe doet: veel kleintjes maken één groot. In de landelijke pers is daarover regelmatig te lezen.

Totaalgegevens gaan naar de landelijke organisatie Natuur en Milieu.

Zij staan in direct contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een producent van artikelen die vaak ter reparatie worden aangeboden en dus géén duurzame kwaliteit hebben, krijgt een boete en moet het product verbeteren. Het kenniscentrum ‘Afval Circulair’ onderhoudt contacten met én houdt toezicht op leveranciers van huishoudelijke artikelen. www.afvalcirculair.nl

Voor de toekomst moet dat verbetering opleveren voor goede repareerbaarheid en voor de levensduur van spullen. Duurzame artikelen doen langer dienst en beschermen het milieu.

Gevolg: minder afval op de stort op Remmerden. Liefst 60% van de spullen die aangeboden worden gaan gerepareerd mee terug naar huis. Soms moet de eigenaar een onderdeel bestellen en soms wordt er geadviseerd om het kapotte product af te leveren in de apparaten-container op Remmerden.

Als specialiteit in de regio hebben wij een heuse messen- en scharenslijper in ons team. Het slijpwerk doet het thuis, om onze oren te sparen. Meestal na een week snijdt alles weer en is het scherpe mes of schaar af te halen.

Ons werk wordt gratis gedaan. Wél is er een ‘fooienpot’ om onze onkosten te dekken en koffie en thee te schenken. Zonder subsidie werken (vanaf 2025) is best spannend. Wij bezinnen ons op een ‘kleine inkomstenbron’. Tips zijn welkom.

TOEKOMST:
Er gaan veel gelukkige klanten bij ons naar huis en wij blijven altijd streven naar een hoger slagingsresultaat. Daarbij hebben we steeds extra mensen nodig, ‘verjonging’ vooral.

De elektra- en elektronica-reparaties vragen veel tijd en daar hebben we uitbreiding bij nodig (één middag per maand, 10x per jaar) in ons gezellige team van 16 mannen en vrouwen.

Wij blijven ons best doen om iedereen tevreden te kunnen stellen. Doet u mee?

Repaircafé Elst is open op de eerste dinsdagmiddag van iedere maand van 13.00 -16.30u, behalve in de zomervakantie. Informatie: 06-47440788

 

VERLEDEN :
De oprichting van het Repaircafé in Elst was in 2015 (september).

Het initiatief werd genomen door Wil Schulte (kerngroeplid van Milieugroep Rhenen (WMR).

Een startkapitaaltje van 400 euro werd opgehaald bij o.a de WMR en de verjaardagspot van de initiatiefnemer. Van gemeente Rhenen ontvingen wij jaarlijks (tot 2024) een bedrag uit het z.g. ‘Buurtbutged’. Later sloten meer sponsoren aan vanuit de Elster middenstand. Zij droegen vooral bij in natura : hout, opbergkast, schroeven, bouten en moeren én ‘koek en sopie’ voor de inwendige mens tijdens de openingsuren en nazit. AH René Lukens was gedurende 9 jaar onze hoofdsponsor !! Jaarlijks maakt onze penningvrouw een uitgebreid financieel jaarverslag.

Een Repaircafé staat voor : verduurzamen c.q. verminderen van afval.

Met dat doel is het café opgericht.

Een bijkomstigheid is dat wij en onze ‘klanten’ van elkaar kunnen leren en dat het bij ons gezellig is. Een praatje mét of zonder reparatie-onderwerp is altijd welkom en in stilte kan je ook aan onze leestafel een tijdschrift inzien. “Genoeg”, Nieuwsbrieven van WMR en “Dorp en Natuur” zijn ter inzage.

Ondertussen zorgen de reparateurs voor herstel van naaiwerk, PC, lijmwerk, kleine houtreparaties, eenvoudige fietsreparaties (niet elektrisch), alles waar een snoer aan zit (eclectisch én elektronisch) en wat er nog meer ter tafel komt. Er is een lift aanwezig.

Welkom namens alle reparateurs, Wil Schulte