Wat we willen bereiken

Visie op Rhenen 2035

Een uitgave van de gemeente Rhenen, 12 december 2022

Hoe willen we leven in Rhenen in 2035? Deze vraag staat centraal in de Visie op Rhenen 2035. De visie geeft aan waar we op inzetten bij wonen, werken, samenleven, energie opwekken en bijvoorbeeld recreëren in de gemeente Rhenen.

Met een Visie op Rhenen 2035:

  • Beschrijven we beeldend wat wij, als gemeente en gemeenschap,
    belangrijk vinden;
  • Weten we waar we extra aandacht aan besteden; dit staat op de
    voorgrond;
  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen
    werken;
  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

De Visie op Rhenen 2035 geeft de richting aan voor de komende jaren. Bij iedere toekomstige oplossing kijken we hoe deze past binnen de sfeer en de waarden van de Visie op Rhenen 2035.

De Visie op Rhenen 2035 is een
toekomstvisie en omgevingsvisie ineen
en geeft de richting aan voor de komende jaren

Een visie van ons allemaal
De inwoners, ondernemers, gemeente en organisaties van Rhenen hebben samen drie voorlopige visies opgesteld. Het gemeentebestuur kiest de uiteindelijke Visie op Rhenen. De keuze is mede gebaseerd op een advies van de gemeenschap.

In de periode tot 2035 veranderen omstandigheden. De gemeentelijke organisatie volgt de gebeurtenissen nauwlettend en adviseert het college wanneer de omstandigheden zodanig veranderen dat de Visie op Rhenen moet worden aangepast of het tempo van realisatie (versnellen of vertragen). Elke vier jaar (nieuwe bestuursperiode) toetst het college of de visie nog voldoet of dat accentverschuiving nodig is. De raad gaat hierover in debat en besluit over de eventueel herziene Visie op Rhenen.

Klik op de onderstaande afbeelding voor de uitgebreide publicatie van de gemeente Rhenen.