Wat willen we bereiken

Naast alle onderwerpen waar de WMR zich actueel mee bezig houdt, in wat voor vorm dan ook, houden wij ons ook op de hoogte van visies en ontwikkelingen in de gemeente Rhenen. Dit zijn onderwerpen die op de lange termijn actueel kunnen worden.

Strategie en prioriteiten WMR 2024 en verder

De WMR heeft zich in allerlei opzichten sterk ontwikkeld. Zijn we begonnen als actiegroep die meedeed aan voorlichting, wilgenknotten en bv boomplantdag, geleidelijk heeft het meepraten en bezwaar maken naast het praktische natuurbehoudswerk als padden overzetten en het natuuronderhoud in Kwintelooijen veel aandacht gekregen. Ook qua strategie hebben we ons ontwikkeld o.a. als gevolg van een interne strategiebijeenkomst in 2014. Toen hebben we afgesproken om meer “vooraan” in het proces te gaan werken: door meepraten vooraf kunnen we meer bereiken dan d.m.v. bezwaarschriften achteraf, is de gedachte daarachter. Inmiddels hebben we het actiegroep verleden (de straat opgaan en demonstreren) achter ons gelaten. Maar we zijn nog steeds reuze actief!

Laarsenberg: natuur en landbouw, en de staat van de Graften

Een oproep aan Gemeente en Provincie.

Bij het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Rhenen heeft Bertus Haverkort samen met de WMR het initiatief genomen om onze zorgen uit te spreken omtrent de staat van het glooiende agrarische deel van de  Laarsenberg, met inbegrip van het graftenlandschap.

 

Visie op Rhenen 2035

Hoe willen we leven in Rhenen in 2035? Deze vraag staat centraal in de Visie op Rhenen 2035. De visie geeft aan waar we op inzetten bij wonen, werken, samenleven, energie opwekken en bijvoorbeeld recreëren in de gemeente Rhenen.

Visie en uitgangspunten t.a.v. bomen en het bos

Wij willen hier kort onze eigen WMR visie en uitgangspunten bij het beschermen, behartigen en faciliteren van bos, bomenlanen en afzonderlijke bomen aangeven. Hoe kijken we naar onze groene longen, welke inspanningen hebben we voor ogen? Wat nemen we mee in gesprek met Gemeente en de particuliere landgoederen?