Wat of wie zoeken wij

Wij zoeken jou!

 

De Stichting Werkgroep Milieu- en natuurbeheer Rhenen (WMR) is op zoek naar mensen met een warme belangstelling voor natuur en milieu die zich willen inzetten om gebieden met natuurwaarden in stand te houden en bijzondere planten en dieren te beschermen in de omgeving van Rhenen/Veenendaal.

Gevraagde kennis en ervaring: geen, alleen enthousiasme!

Wij zijn een enthousiaste groep mensen en bieden jou een warm welkom in een gezellige groep.

Er zijn twee werkgroepen die praktisch bezig zijn met werken in de natuur:

  1. Werkgroep voor het overzetten van padden op de Cuneraweg bij Heimerstein en langs de N225 aan de west-kant van Rhenen. Het gaat hier om één of meerdere avonden per week in het voorjaar.
  2. Werkgroep Kwintelooijen, waarin de WMR samenwerkt met IVN Veenendaal – Rhenen voor het behoud van het natuurgebied Kwintelooijen. Het gaat hier om regelmatig (éénmaal per week in het seizoen) tegengaan van het dichtgroeien van het gebied door te maaien en het verwijderen van struiken.

 

  1. Er is een 3e werkgroep (genaamd Kerngroep) die maandelijks vergadert over actuele zaken, omgevingsvergunningen, bezwaarschriften schrijft en overlegt met de gemeente en, zo nodig, in beroep gaat tegen voorgestelde plannen. Voor deze groep is het mooi meegenomen als je kennis hebt van specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld juridische zaken, ecologie of bestuurlijke ervaring met overheden hebt.

Andere belangrijke taken zijn  het beheer van de website, sociale media en het uitgeven van de  Nieuwsbrief waarvoor het handig is als je ervaring hebt met sociale media, PR en communicatie.

Voorbeelden van natuurgebieden waarvoor wij ons inspannen, zijn de Palmerswaard, Kwintelooijen, het Binnenveld en de uiterwaarden tussen de Blauwe Kamer en de Palmerswaard.

Interesse? Neem dan contact op met: Willy Hoorn , secretaris van de WMR

Tel: 06 17148326

E-mail: info@stichtingwmr.nl

Op 18 mei 2024 wordt een excursie op Kwintelooijen georganiseerd voor donateurs en belangstellenden. Opgeven via bovengenoemd E-mail adres.