Actueel

Zwarte sachembij

Bescherming van de zwarte sachembij in Kwintelooijen

Door: Han Runhaar, februari 2024

De zwarte sachembij is een uiterst zeldzame wilde bij die grotendeels uit Nederland is verdwenen, met uitzondering van midden- en zuid-Limburg én Kwintelooijen. De sachembij nestelt in weinig begroeide zonnige steilkanten met een bij voorkeur leemrijke zandige bodem. In Kwintelooijen foerageert de soort vooral op hondsdraf en brem.

Mannetje Zwarte sachembij
Foto: Marc van der Aa

Door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) is een project gestart om deze bijensoort in Kwintelooijen te behouden en de populatie te vergroten. Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige populatie is door het LEU opdracht gegeven aan het kenniscentrum voor insecten (EIS) om een inventarisatie uit te voeren. Daaruit blijkt dat in het gebied ca. 350 sachembijen voorkomen. Dat is minder is dan de gewenste 500 à 1000 exemplaren die volgens deskundigen nodig is om de populatie in Kwintelooijen duurzaam in stand te houden. De belangrijkste maatregel die wordt voorgesteld is om te zorgen voor uitbreiding van de nestgelegenheid  door op het zuiden gerichte begroeide hellingen weer open te maken.

 

 

Bij de inventarisatie zijn niet alleen de sachembijen genoteerd, maar ook alle andere bijensoorten die zijn waargenomen. Dat geeft een goed beeld van de rijkdom aan bijensoorten in Kwintelooijen: Er zijn maar liefst 92 soorten wilde bijen aangetroffen, waaronder 16 Rode-lijstsoorten!

De komende jaren zal een aantal maatregelen worden uitgevoerd om het aantal geschikte broedlocaties uit te breiden en het aanbod aan drachtplanten te vergroten. Uitvoering van de maatregelen zal plaatsvinden door LEU in samenwerking met de Natuurwerkgroep Kwintelooijen en de gemeente Rhenen.

Wie meer wil weten over de zwarte sachembij en andere wilde bijensoorten in Kwintelooijen kan hier het rapport van EIS inkijken.

Of bekijk het artikel op de website van Nature Today.

Vrouwtje Zwarte sachembij (klik voor vergroting)