Wijkbeheer Elst

Plan voor 12 woningen in Elst op vervuilde grond

Het grootste gifschandaal in Elst ca 30 jaar geleden lijkt ruim     30 jaar na dato snel door het gemeentebestuur vergeten. Het gaat over de zeer ernstige bodemvervuiling door het destijds galvaniseerbedrijf Duke en Roks aan de Franseweg 95.  Het bedrijf stopte in 1990. Ruim 30 jaar worden de bedrijfsgebouwen omheind met een hek Verboden Toegang.

Anno 2022 lag er een ontwerpbestemmingsplan-/omgevingsvergunning  voor  12 woningen ter inzage. De WMR diende een zienswijze in. Wij vinden de voorgenomen beperkte bodemsanering tot 1 meter onvoldoende en een risico voor de volksgezondheid.

Klik hier voor de Zienswijze.