Aanmelden

Kerngroeplid

De kerngroepleden zetten zich in op basis van vrijwilligheid. De mate waarin we al onze activiteiten kunnen realiseren is afhankelijk van het aantal mensen, hun kennis, beschikbare tijd en inzet.

Wij zoeken een aantal enthousiaste nieuwe kerngroepleden. In de kerngroep
zitten personen met uiteenlopende achtergrond maar allen zijn zeer betrokken
bij natuur en milieu in de ruimste zin.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met een van de bestuurs- of kerngroepleden (zie onder Wie, wat, waar)

Vrijwilliger werkgroepen

Voor de Paddenwerkgroep  en de Natuurwerkgroep Kwintelooijen zijn altijd vrijwilligers welkom.

Donateur

Donateurs zorgen voor het maatschappelijk draagvlak en voor de financiële ondersteuning van onze activiteiten. Minimum bijdrage is € 15,- per jaar, overmaken op bankrekeningnummer NL76INGB0002911077. Hiervoor ontvangt men twee keer per jaar een Nieuwsbrief en uitnodigingen voor acties en excursies.

Geef u op via e-mailadres: Alie@stichtingwmr.nl

Nieuwsbrief

Donateurs die in het bezit zijn van een e-mailadres kunnen de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt papier, drukinkt en bezorgkosten. Een elektronische Nieuwsbrief spaart natuur en milieu!