Wie, wat, waar

STICHTING WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN

Voorzitter Gerard Vernooij Bisschop Davidweg 15
3911 CH  Rhenen
Gerard@stichtingwmr.nl
Penningmeester Sander van Opstal Levendaalseweg 8
3911 BD  Rhenen
Sander@stichtingwmr.nl
Secretariaat Willy Hoorn De Stichtse Rand 42
3911 JV  Rhenen
Willy@stichtingwmr.nl
Nieuwsbrief Esther Slotboom Esther@stichtingwmr.nl
Webmaster Hans Molkenboer Hans@stichtingwmr.nl
Kerngroeplid Ellen Appeldoorn Ellen@stichtingwmr.nl
Kerngroeplid Wil Schulte Wil@stichtingwmr.nl