Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen, gevestigd te Rhenen aan de Esdoornlaan 36 met kvk-­nummer: 41178570 (hierna “de WMR”), uit welke persoonsgegevens de WMR verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

De WMR respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.stichtingwmr.nl, haar (potentiële) donateurs en andere (potentiële) relaties.

Persoonlijke gegevens die aan de WMR worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van de WMR te maken hebben. De WMR houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het beheer van uw gegevens wordt uitgevoerd door de secretaris en/of penningmeester van de WMR.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van de WMR of wanneer u anderszins contact heeft met de WMR, bijvoorbeeld via e-­mail of reguliere post, legt de WMR de door u verstrekte gegevens vast.

De WMR bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Voor donateurs betreft dit de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres voor het versturen van de acceptgiro’s en het daaromtrent contact opnemen. Van abonnees op de WMR Nieuws Express wordt alleen het e-mailadres bewaard en ook alleen maar voor dit doel gebruikt.

De WMR informeert geïnteresseerden over haar activiteiten door middel van een Nieuwsbrief en/of de WMR Nieuws Express. De Nieuwsbrief wordt alleen ontvangen door donateurs waarbij het afmelden voor de Nieuwsbrief alleen via de mail of schriftelijk mogelijk is. Iedere uitgave van de WMR Nieuws Express bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Het abonneebestand van de WMR wordt niet aan derden verstrekt. De WMR gebruikt uw gegevens uitsluitend  voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de WMR naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van de WMR bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met de WMR te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-­buttons. De WMR kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De WMR raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.