Nieuwsbrieven 1985

De nieuwsbrieven in 1985 verschilden niet van de in het vorige jaar verschenen nieuwsbrieven

Hoewel er bij nummer 2 en 3 het nummer met de hand was geschreven.