Nieuwsbrieven 1996

Naast het logo wordt heel bescheiden melding gemaakt van het 25 jarig bestaan van de Stichting WMR. In nieuwsbrief 1 staat een heel overzicht van de activiteiten van de WMR door de jaren heen.