ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om op een internetsite specifieke gegevens te publiceren. Via het menu aan de linkerzijde vindt u alle gegevens die de belastingdienst een ANBI verplicht om publiek te verstrekken.