Wateroverlast Elst

Watervoorlichting mei 2015

Door: Wil Schulte, mei 2015

Na een periode van inventarisatie en onderzoek nodigde de gemeente gedupeerden en inwoners uit, om na te praten en ideeën en oplossingen te bespreken nav de extreme regenval met overlast van vorig jaar zomer.

Er waren 8 Elstenaren aanwezig. Door uitleg bleek dat er in ons dorp niet eens de meeste regen van Rhenen gevallen was. Rhenen heeft (inspannings)verplichtingen voor schade van regenwater dat van de straat of uit het riool de huizen binnenkomt. Die verantwoordelijkheid neemt de gemeente serieus.

Aktie: In het totale rioolstelsel wordt de doorstroming vergroot; o.a door schoonmaak nu en later door aanpassingen. Bij reconstructies en herbestrating zal ook het wegdek zodanig aangepast worden dat waterafvoer verbeterd wordt. Ook de provincie gaat daarvoor zorgen op provinciale wegen (N225 o.a)

 

Inwoners hebben heel veel mogelijkheden om overlast te beperken:

Veel tegelwerk en klinkers in particuliere tuinen zijn boosdoeners.. Waar gras is en borders kan het water de grond in. Is er bestraat, dan loopt al het water af in de putjes en naar het riool.

 

Als je straatwerk wilt in de tuin, maak dan ook een vijver of rietvijver ( mini

‘wadi’) die overtollig water op kan nemen. zie: http://www.groenblauwenetwerken.com/

Waterafkoppeling

Klik voor een grotere weergave

Wanneer je dakgoten afkoppelt van het riool, vermindert dat de riooltoevoer van goed en bruikbaar regenwater. In onze zandgrond infiltreert regenwater snel in de bodem en kan desnoods tijdelijk geborgen worden in een zinkput of ‘korven’. zie: http://www.rhenen.nl/

 

 

 

Knelpunten in ELST.

1) Rond 2000 heeft er in de N225 een grote renovatie plaatsgevonden aan het Elsterse riool. Een ooggetuige dorpsgenoot vertelt dat er toen een fout gemaakt is met de doorvoer naar ‘het gemaal’ aan de Opslag. De gemeente is daar niet van op de hoogte en trekt dat na. Zo nodig worden maatregelen genomen die best ingrijpend zijn.

2) Bij het pleintje in ‘t Bosje gaat het heel vaak mis als er veel regen valt. De oorzaak hier ligt in ‘het peil’ bij nieuwbouw. “Wie het laagst ligt is de pisang” en krijgt evenredig veel water dat wegstroomt van buren. Toezicht en handhaving van het afgesproken peil moet in de toekomst verbetering brengen! De gemeente zegt dat toe.

3) Vooral bij nieuwbouw in het Bosje, ten zuiden van de Franseweg-west, is dat toezicht erg hard nodig. De schade wordt dan aan de Tabaksweg hopelijk ook verminderd.

4) Vanaf de Verbindingsweg thv de aansluiting Franseweg en van daaruit naar richting Amerongen lijkt het tegenwoordig ‘een rivierbedding’ bij heftige regen. De aanwezige bewoners pleitten voor: A) vergroting van het riool, B) geen obstakels in de weg (verkeersplateau Tabaksweg/Franseweg) en C) betere afvoer door putten en/of een middengoot bij herbestrating.

In de planning van het rioleringsplan heeft de Franseweg nu ‘voorrang’ (2016/17).

5) Knelpunten aan de Prinsenweg en de Paardenkop werden ook grondig doorgenomen.

 

Persoonlijke ervaring : Franseweg 102.

Wij hebben -na de schade van vorige zomer- een drempel gekregen, tussen de rabatstrook (trottoir) en onze inrit, van 8 cm. hoogte. (Na schade van 5 cm. water in onze woning).

De gemeente helpt waar kan, maar door de klimaatveranderingen moeten we allemaal rekenen op steeds heftiger regenbuien en dan is het fijn als je dat in letterlijk eigen tuin binnen de perken houdt. Wateroverlast beperken -op eigen terrein- is een must, want het hoort ook tot de verantwoordelijkheid van de bewoner. Verzekeringen worden terughoudender na waterschade, zo is mijn ervaring.

Een leerzame, positieve bijeenkomst voor bewoners EN ook voor de gemeente.

Namens Werkgroep Milieubeheer Rhenen, Wil Schulte, wil.schulte@ziggo.nl