KE Plantsoen

Het Koningin Elisabeth plantsoen ligt in een halve cirkel om het Noordelijke gedeelte van de historische binnenstad, en scheidt daarmee de historische binnenstad van de nieuwere gedeeltes van Rhenen. In het Plantsoen zijn vele van de karakteristieken aanwezig die Rhenen en zijn omgeving zo bijzonder maken, zoals hoogteverschillen, beboste en open ruimtes, een stuk stadswal met rondeeltoren, en uitzichten op molen en Cuneratoren. Het gaat helaas niet goed met het Plantsoen. De aanblik van het park en de toestand van de bomen is om diverse redenen uitermate treurig. Dit was reden voor de WMR om nader onderzoek te doen naar de natuurwaarden van het platsoen, en een advies te geven aan de gemeente voor herstel.

Natuurwaarden K.E. Plantsoen

Geschreven door Tom Mensink zondag, 15 februari 2004

Begin 2004 heeft de WMR onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van het Koningin Elisabeth Plantsoen in Rhenen. De adviezen die hieruit voortkwamen zijn tijdens een gemeenteljke commissievergadering gepresenteerd. De adviezen zijn door de gemeente naar eigen zeggen belegd bij diverse instanties binnen de gemeente. U kunt het rapport en de presentatie aan de gemeente downloaden via onderstaande links. In het rapport zijn ook diverse oude foto’s en ansichtkaarten van het plantsoen opgenomen.

KE2