Paddenwerkgroep

Verslag overzetten padden in Rhenen voorjaar 2022
Door Gerard Vernooij, voorjaar2022

Langs de Cuneraweg bij Zideris en langs de Utrechtsestraatweg bij de Palmerswaard is het paddenoverzetten weer tot
een goed einde gebracht, met aantallen die uiteindelijk wel meevielen, maar ook met slachtoffers, onvermijdelijk, die
zijn alleen te voorkomen bij lage verkeerssnelheid (bij de N225, want bij Zideris is het nu 30 km/u) en meer
vrijwilligers.
Langs Kwintelooijen en door de Stadsbossen is de weg afgesloten geweest met borden. Bij controles moest er weer
veel bekeurd worden, en met veel weerstand .
Padden lopen volop gevaar.
De faunaschermen doen hun werk, maar moeten toch ook steeds goed in de gaten worden gehouden naast dat we
zoeken bij de open stukken. Sommige dieren passeren ze toch of lopen een stuk parallel langs het scherm terwijl ze
twijfelen met oversteken, waarna ze op onbewaakte punten op de weg komen.
Padden versnellen niet als ze de weg bereiken maar vallen juist vaak stil, moeten iets overwinnen aangezien ze onder
beschutting willen blijven, ze lopen over paadjes en door struweel, maar niet graag door velden en over open wegen.
Maar als ze dan stilzitten op of aan de weg moeten ze ook vrezen voor de windvlaag van auto’s, want die is met 80
fataal. Omkeren zit er niet in, terwijl ze wel een vluchtreflex hebben als je ze oppakt.
Ze zijn niet toegerust voor deze flitsende mensenwereld. Het aantal padden neemt af en het milieu, terugloop van de
natuur en het verkeer spelen een grote rol.
Tegenwoordig vallen er ook meer slachtoffers onder de padden op het brom-/fietspad, daar wordt harder gereden en
vaak zonder licht.
En padden kunnen ook vast komen te zitten in putten en straatkolken, en verdrinken. Hier en daar zijn er matten over
putten gelegd, maar we hebben er ook weer een aantal uit putten gehaald.

De cijfers.
In totaal zijn er 11 kikkers en 3142 padden overgezet naar hun voortplantingswater: 1032 naar de Grift , en 2110 naar
de Palmerswaard. En dat is vergeleken met vorig jaar 5 % minder bij de Grift en 23 % bij de Palmerswaard. Bij de Grift
telden we 502 vrouwtjes, bijna 50%, net als vorig jaar, terwijl het andere jaren meestal een verhouding is van 1
vrouw : 2 man. En dat is wel weer heel gunstig.
Landelijk waren de aantallen van vorig jaar de laagste sinds 2009 bij vergelijkbaar weer als dit voorjaar: veelal
oostenwinden en koude avonden en lage luchtvochtigheid waardoor er weinig dieren op pad gaan. Er waren ook geen
hoge piek-aantallen dit jaar: max. 100 en 243. Maar het was wel een heel lange campagne: 2 maanden vanaf 16 febr.
met 33 avonden waarop werd overgezet, en soms niets. Op de WMR-website en op www.padden.nu is ons
jarenoverzicht te vinden.

Vrijwilligers.
De paddenwerkgroep bestaat alweer ruim 25 jaar, met een aantal trouwe deelnemers. Dat is verheugend. We zijn met
ongeveer 20 vrijwilligers waarvan de helft vaak of zelfs elke dag overzet en de anderen bijspringen, en veel van hen
komen van buiten de Gemeenten soms van heel ver. Dit jaar sloten er weer een paar enthousiaste nieuwe deelnemers
aan, waaronder een paar kinderen. Daar zijn we heel blij mee. Maar meer vrijwilligers zijn heel erg welkom.
Het overzetten is, hoe mooi werk ook, is bepaald geen pretje langs een heel drukke 80km weg waar geregeld te hard
wordt gereden en je ook nog in de koplampen bezig bent. De 50 km borden aan de N225 helpen maar matig. Maar we
hebben vernomen dat de provincie het voornemen heeft om de N-wegen naar 60 terug te schalen, dat zou al een hele
verbetering zijn bij die paar honderd meter bochtige N225.
Het was gelukkig weer een paddenjaar zonder ongelukken onder overzetters, zo moeten we ook kijken.

Terugweg zonder hulp.
De laatste avonden werden er ook al weer een aantal paddenvrouwtjes terug overgezet, zij komen eerder terug dan
de mannetjes. De anderen moeten het nu verder zelf zien te redden maar omdat ze nachtdieren zijn kan dat wel op
steeds rustiger tijden, en de schermen hebben nu doorgangen.

gerard@stichtingwmr.nl

Lees meer over de paddentrek en het overzetwerk met het jarenoverzicht.

Neem ook eens een kijkje op www.padden.nu