Inschrijven WMR Nieuws Express


De WMR heeft tot nu toe voor haar donateurs en belangstellenden jaarlijks een papieren Nieuwsbrief uitgebracht. Dat was een goede manier om donateurs en belangstellenden te informeren, maar was soms weinig actueel.
De WMR wil nu donateurs en belangstellende sneller, actueler en interactiever informeren via deze Nieuws Express. Deze verschijnt alleen elektronisch. Wij hopen deze meerdere keren per jaar, als de actualiteit hier aanleiding voor geeft, rond te sturen. Het is de bedoeling dat de Nieuws Express ook steeds linken bevat naar uitvoeriger teksten en achtergronddossiers op de website van de WMR.

U kunt zich achteraf ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de WMR Nieuws Express en wordt niet gedeeld met derden.